• Liggekomforten er i top i komposteringsstalden.

  Foto8
 • Iltens vej til komposten.

  Foto7
 • Aflastnings- og kælvningsstald til 25 køer.

  Foto6
 • Ventilatorer i loftet gør liggefladen mere tør.

  Foto5
 • Højden på kompostmåtten varierer ikke så meget som i en dybstrøelse.

  Foto4
 • Komposten skal harves eller fræses dagligt.

  Foto3
 • Byggeri af komposteringsstald til 330 køer.

  Foto2
 • Nybygget komposteringsstald ved Ejstrupholm.

  Foto1

Komposteringsstalde

En ny type stald med høj dyrevelfærd og god sundhed

En komposteringsstald er kort fortalt en stald, hvor kvæg eller andre husdyr går på et lag af træflis, lyngflis, have-parkaffald, savsmuld eller andet organisk materiale, mens det komposterer.

Endnu er kun en håndfuld komposteringsstalde taget i brug i Danmark. Men der er meget lovende erfaringer herfra og fra komposteringsstalde i Holland, Israel og USA. Dyrenes velfærd og sundhed er meget høj i en komposteringsstald, som er konstrueret korrekt og bliver passet rigtigt.

I indretning minder komposteringsstalden meget om en dybstrøelsesstald. Men i komposteringsstalden omsættes laget af organisk materiale ved hjælp af luftens ilt – med et andet ord er processen aerob. Hvorimod processen i en traditionel dybstrøelsesmåtte forløber delvist anaerobt. Det vil sige delvist uden brug af ilt.

Klik på punkterne i menuen og få meget mere viden om komposteringsstalde.